Taal

Taal is een van de basisvakken die aangeboden wordt in de lagere school. Elk kind krijgt er mee te maken, dit van het 1ste tot en met het 6de leerjaar.

Het is namelijk belangrijk dat taal voldoende geoefend wordt, de Nederlandse taal bevat namelijk heel wat valkuilen Het oefenen kan zowel in de klas als thuis gebeuren. Wanneer er niet voldoende geoefend wordt, zal je merken dat er in het dagelijkse leven wat frustratie ontstaat, dit is iets wat we ten alle tijde willen vermijden.
Het is zeker niet verplicht om het oefenen steeds op een blaadje te oefenen, je kan dit ook perfect doen door een taalspelletjes of langs de weg eens enkele zaken lezen. Heel eenvoudige zaken in het dagelijkse leven zorgen er al voor dat je samen met je kind taal aan het oefenen bent.

Wat houdt taal in?
Taal bevat enkele domeinen zoals:

Begrijpend lezen (teksten analyseren, boodschappen zoeken, enz.))
Luisteren (boodschappen uit luisteropdracht halen, luisteren naar de essentie, enz.)
Taalwijs (woordsoorten, zinsontleding, zinnen vormen, enz.)
Spreken (spreken tegen klasgenoten, spreken voor een groep, enz.)
Spelling (werkwoordspelling, tegenwoordige tijd, verleden tijd, woorden op au, enz. )

Maak van jouw kind een echte tafelkampioen!
Download onze tafel oefenwerkbladen.
Tafel Werkbladen | Het e-book De Tafelkampioen