Wat is een LVS toets?

Wat is een LVS-toets?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

LVS is een afkorting voor het leerlingvolgsysteem

Dit is een term die je heel vaak te horen krijgt in het lager onderwijs, deze is ook toepasbaar in het buitengewoon onderwijs. De LVS-toets komt voor in 3 periodes: het begin, het midden en het eind van het schooljaar. 

Waarvoor staat deze toets nu? 

Deze toets wordt afgenomen bij kinderen van het lager onderwijs gedurende 3 keer per schooljaar. De LVS-toets bevat 3 onderdelen; rekenen, spelling en lezen. Deze onderdelen bevatten de geziene leerstof van dat moment, zo kan de leerkracht zien of het kind deze leerstof al dan niet beheerst. 

De 3 onderdelen: 

  • Spelling: focus op de geziene spellingsafspraken. De toets bevat losse woorden en een aantal zinnen. 
  • Rekenen: focus op de geziene rekenleerstof. De toets bevat alle soorten bewerkingen en regelmatig rekentaal. Daarnaast is er ook parate kennis, deze test bevat pure rekensommen (optellen, aftrekken en de tafels) binnen een opgelegde tijd per leerjaar. 
  • Lezen: De toets bevat een 1min30 leestest waarbij er losse woorden gelezen worden op niveau van de leeftijd. Daarnaast heb je ook de AVI-toets om het leesniveau te bepalen. 

De LVS is voor elke school gelijk, alle lagere schoolkinderen van hetzelfde leerjaar krijgen dezelfde test. 

Waarom neem je de LVS af? 

Als leerkracht kun je met deze toets het niveau bepalen van jouw klas en/ of een specifieke leerling. Deze resultaten kunnen vergeleken worden met andere jaren, zo kun je zien of de klas of leerling al dan niet een vooruitgang heeft geboekt. 

Wat zijn de resultaten? 

De LVS-toets wordt na de afname omgezet in een resultaat of anders gezegd in een niveau. Hier staan geen punten op af te lezen, leerlingen kunnen het niveau A, B, C, D of E scoren. 

Niveau A (zeer goed) tot en met niveau E (zeer zwak + zeker op te volgen). 

Heeft deze toets nadelige gevolgen?

Een LVS-toets is niets beslissend en heeft ook geen nadelige gevolgen voor de kinderen. Deze toets wordt enkel als houvast en begeleidend middel gebruikt voor de (zorg)leerkrachten. Zij hebben op deze manier een beeld van het niveau in hun klas en kunnen hiermee doorheen het jaar aan de slag. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak van jouw kind een echte tafelkampioen!
Download onze tafel oefenwerkbladen.
Tafel Werkbladen | Het e-book De Tafelkampioen