Wat is een LVS toets?

Wat is een LVS-toets?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

LVS is een afkorting voor het leerlingvolgsysteem

Dit is een term die je heel vaak te horen krijgt in het lager onderwijs, deze is ook toepasbaar in het buitengewoon onderwijs. De LVS-toets komt voor in 3 periodes: het begin, het midden en het eind van het schooljaar. 

Waarvoor staat deze toets nu? 

Deze toets wordt afgenomen bij kinderen van het lager onderwijs gedurende 3 keer per schooljaar. De LVS-toets bevat 3 onderdelen; rekenen, spelling en lezen. Deze onderdelen bevatten de geziene leerstof van dat moment, zo kan de leerkracht zien of het kind deze leerstof al dan niet beheerst. 

De 3 onderdelen: 

 • Spelling: focus op de geziene spellingsafspraken. De toets bevat losse woorden en een aantal zinnen. 
 • Rekenen: focus op de geziene rekenleerstof. De toets bevat alle soorten bewerkingen en regelmatig rekentaal. Daarnaast is er ook parate kennis, deze test bevat pure rekensommen (optellen, aftrekken en de tafels) binnen een opgelegde tijd per leerjaar. 
 • Lezen: De toets bevat een 1min30 leestest waarbij er losse woorden gelezen worden op niveau van de leeftijd. Daarnaast heb je ook de AVI-toets om het leesniveau te bepalen. 

De LVS is voor elke school gelijk, alle lagere schoolkinderen van hetzelfde leerjaar krijgen dezelfde test. 

Waarom neem je de LVS af? 

Als leerkracht kun je met deze toets het niveau bepalen van jouw klas en/ of een specifieke leerling. Deze resultaten kunnen vergeleken worden met andere jaren, zo kun je zien of de klas of leerling al dan niet een vooruitgang heeft geboekt. 

Wat zijn de resultaten? 

De LVS-toets wordt na de afname omgezet in een resultaat of anders gezegd in een niveau. Hier staan geen punten op af te lezen, leerlingen kunnen het niveau A, B, C, D of E scoren. 

Niveau A (zeer goed) tot en met niveau E (zeer zwak + zeker op te volgen). 

Heeft deze toets nadelige gevolgen?

Een LVS-toets is niets beslissend en heeft ook geen nadelige gevolgen voor de kinderen. Deze toets wordt enkel als houvast en begeleidend middel gebruikt voor de (zorg)leerkrachten. Zij hebben op deze manier een beeld van het niveau in hun klas en kunnen hiermee doorheen het jaar aan de slag. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
6 reacties
 1. DE LVS 4de leerjaar midden wiskunde geeft heel wat oefeningen van leerstof die nog niet aan bod gekomen is: kommagetallen, oppervlaktematen, grote getallen, frustrerende hoofdrekenoefeningen. Nu weet ik ook dat dit een niveaubepaling is maar moeten we hier niet meer aan de kinderen denken. Hoe frustrerend als je iets niet kan oplossen.

  1. Dag Eric, het klopt inderdaad dat de LVS soms onderdelen bevraagd die nog niet gezien zijn. Dit hangt ook af van handleiding tot handleiding, sommmige zullen bepaalde zaken wel al gezien hebben en andere dan weer niet. Het gevoel van onze kinderen is inderdaad belangrijk en ik geef je zeker geen ongelijk dat dit niet fijn is als je een vraag niet kan oplossen. Gelukkig bestaan er sinds kort vernieuwde versies van de LVS-rekenen, laat ons hopen dat dit een stap in de goeie richting is.

 2. Bepaal je zelf waar de bonuspunten vb. M4 aan gegeven worden?
  vb. Bij de zinnen waar hoofdletters moeten staan, kunnen de bonuspunten gaan naar de leestekens. Bij de laatste zin, waar de leestekens moeten worden geschreven is dat bonuspunt niet duidelijk….

 3. mijn plusdochter heeft overal E behaald op deze toesten
  toch heeft ze volgens haar school de behaalde kennis behaald voor de geziene leerstof dit kan toch niet?

  1. Dag Sylvia, het is moeilijk voor mij om hier een sluitend antwoord op te geven aangezien ik de gemaakte toetsen niet kan analyseren.
   Ik kan je wel vertellen dat een LVS soms leerstof bevraagd die nog niet gezien zijn waardoor hun resultaat snel daalt.
   Daarnaast is een LVS-toets heel taalgericht, dit wil zeggen dat de LVS rekenen bijvoorbeeld heel wat vraagstukken bevat.
   Kinderen die sterk zijn in rekenen maar waarvan hun taal/inzicht wat minder is, zullen zij hier ook minder scoren, ook al hebben ze de leerstof goed onder de knie. Ik raad je aan om zeker eens in overleg te gaan met de school, op deze manier heb jij ook een duidelijk beeld waarom ze een E scoort.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Maak van jouw kind een echte tafelkampioen!
Download onze tafel oefenwerkbladen.
Tafel Werkbladen | Het e-book De Tafelkampioen