Wat is een CITO toets?

Wat is een CITO toets?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

CITO is een afkorting voor Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Dit is een term die je heel vaak te horen krijgt in het kleuteronderwijs alsook toepasbaar in het buitengewoon onderwijs. 

Scholen beslissen zelf wanneer ze deze test afnemen bij de kinderen, dit schommelt vaak rond het midden en eind van het schooljaar. 

Waarvoor staat CITO? 

De CITO-toets wordt bij ons vooral afgenomen in het 2de en 3de kleuter, deze toets bevat verschillende onderdelen. Deze onderdelen bevatten de geziene leerstof van dat moment, zo kan de leerkracht zien of het kind al dan niet groeit in deze vaardigheden. 

De 2 onderdelen: 

  • rekenen: bevat getalbegrip, meten en meetkunde.
  • taal: bevat passieve woordenschat, kritisch luisteren en het taalbewustzijn. 

De CITO-toets is voor elke school gelijk, alle kleuters van hetzelfde jaar krijgen dezelfde test. De periode wanneer deze wordt afgenomen kan variëren van school tot school. 

Waarom neem je deze test af? 

Als leerkracht kun je met deze toets het niveau bepalen van jouw klas en/ of een specifieke leerling. Deze resultaten kunnen vergeleken worden met andere jaren, zo kun je zien of de klas of leerling al dan niet een vooruitgang heeft geboekt. 

Daarnaast kun je als leerkracht zien of de kinderen blijven verder groeien. 

Wat zijn de resultaten? 

De CITO-toets wordt na de afname omgezet in een resultaat of anders gezegd in een niveau. Hier staan geen punten op af te lezen, leerlingen kunnen het niveau A, B, C, D of E scoren. 

Leerlingen met een zeer goede score behalen niveau A en kinderen met de laagste score behalen niveau E (kinderen met deze score zijn zeker op te volgen). 

Moet ik mij zorgen maken bij een lage score? 

Een CITO-toets wordt vooral als begeleidend instrument toegepast. Het is niet omdat een kind een lage score heeft dat er onmiddellijk alarm wordt geslaan. Deze resultaten worden meegenomen en blijven verder opgevolgd door de leerkracht. Zo weten zij ook waar ze nog extra aandacht aan moeten besteden, indien dit niet verandert wordt er wel gecommuniceerd naar de ouders dat het nog wat moeilijk loopt in de klas.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Maak van jouw kind een echte tafelkampioen!
Download onze tafel oefenwerkbladen.
Tafel Werkbladen | Het e-book De Tafelkampioen