Wat is AVI leesniveau?

Wat is AVI leesniveau?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

In het eerste leerjaar leren kinderen lezen, iets waar ze enorm naar uitkijken. Want vanaf dan kunnen ze alles rondom zicht proberen te ontcijferen. Wanneer alle letters geleerd zijn en er voldoende geoefend is, wordt er een AVI leesniveau gekoppeld aan het kunnen lezen van jouw kind.

Hoe weet ik dat niveau? 

Elk schooljaar wordt het leesniveau getest gedurende 3 periodes, op deze manier krijgen de leerkrachten en ouders een zicht of het kind al dan niet vooruit gaat in het lezen.

De 3 periodes bevatten het begin, midden en eind van het schooljaar, na een grote vakantie kan het wel al eens gebeuren dat er een kleine terugval is. Als leerkracht is het een hulpmiddel om te weten wat de beginsituatie is van de klas.   

Hoe werkt dit precies? 

Zowel het begin, midden als eind van het schooljaar wordt er op dezelfde manier gewerkt. Enkel en alleen dan heb je een eerlijk en duidelijk beeld van het leesniveau. 

Op elke school is er één leerkracht die deze leestesten afneemt, dit klas per klas. Er wordt gekeken naar het leesniveau waar het kind geëindigd is, daarna neemt de leerkracht de leestest af van het niveau dat zou moeten behaald zijn op die leeftijd. Naargelang deze test goed is wordt er doorgetest naar een hoger niveau of een lager niveau. Met deze resultaten beslist de betreffende leerkracht of het niveau al dan niet behaald is. 

Op basis van wat behaal je het niveau? 

Kinderen lezen een tekst op hun niveau op tijd. Van zodra ze beginnen met lezen loopt de timer, de leerkracht volgt ook mee op haar leesblaadje en duidt eventuele fouten aan die gelezen worden. Wanneer het kind aan het einde komt van zijn tekst wordt de timer stop gezet. De leerkracht kijkt of dit binnen een bepaalde vooropgestelde tijd gelezen is en het aantal gelezen fouten binnen mate is. Wanneer deze criteria voldoet is het niveau behaald, wordt er te traag met veel fouten gelezen spreken we van frustratie. Ook kunnen we spreken van instructie, dit is wanneer er net te traag en een aantal kleine foutjes gelezen wordt.  Kort samengevat, de kinderen worden bij het AVI-leesniveau dus getest op tempo en juist lezen. 

Welke niveaus bestaan er? 

Vroeger sprak men over AVI 1, AVI 2, enz. Sinds een aantal jaar zijn deze termen aangepast naar de groepen uit Nederland. We spreken nu over M3, E3, enz. Van waar die M en E? 

De M staat voor het midden en E voor eind, het getal dat volgt verwijst naar de groep waar het kind in zit. Bijvoorbeeld M3 betekent midden groep 3, groep 3 is voor ons 1ste leerjaar. 

Deze niveaus gaan tot E7/plus, wanneer dit niveau behaald is kunnen ze niet meer hoger scoren. Met andere woorden jouw kind mag vanaf nu alle soorten boeken lezen. 

Klik hier om een overzicht te hebben van alle AVI leesniveaus.

Wat als mijn kind niet op het niveau van zijn leeftijd zit? 

Geen paniek, kinderen kunnen daarin wat verschillen. Het ene kind leest van nature al iets trager dan andere kinderen. Idealiter wordt er gesproken van maximaal een jaar leesachterstand, wanneer dit zo is hoef je je nog geen zorgen te maken. Jouw kind heeft zeker nog tijd om hier verder in te evolueren. Loopt de achterstand op naar meer dan één jaar, hou dit dan best goed in het oog en communiceer hier ook over met de desbetreffende klasleerkracht. 

Mag ik een boek met een niveau lager of hoger kiezen?

Jouw kind mag een boek lezen dat een niveau lager of hoger is, er zijn daar geen negatieve gevolgen aan gekoppeld. Let wel op dat het boek niet te moeilijk is, zo kan er frustratie tijdens het lezen ontwikkeld worden. Als jouw kind het boek leuk vindt, is dat het belangrijkste. De kans is namelijk het grootst als ze met plezier lezen dat hun leesniveau stijgt. Doordat kinderen het juist leuk vinden zullen ze heel vaak willen lezen in dat ene boek. Denk maar aan een lekkere taart bakken, als je dit leuk vindt zal je dit nog vaker willen doen en word je er steeds beter in. 

Nog enkele leuke tips bij het kiezen van een boek: 

  • zorg dat je je aangesproken voelt tot het boek 
  • neem een boek dat jij leuk vindt
  • kies een boek uit dat ongeveer jouw leesniveau is 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Maak van jouw kind een echte tafelkampioen!
Download onze tafel oefenwerkbladen.
Tafel Werkbladen | Het e-book De Tafelkampioen